Wyświetlanie wszystkich wyników: 15

Chondryt – meteoryt kamienny, składający się głównie z oliwinu i piroksenów. Ich nazwa pochodzi stąd, że większość zawiera chondry (drobne, najczęściej zbudowane promieniście, kuliste skupienia krystaliczne), chondr nie mają niektóre chondryty węgliste. Skład chemiczny i mineralny chondrytów zbliżony jest do składu perydotytów, natomiast ich struktura jest bardzo specyficzna, niespotykana w skałach ziemskich. Chondryty powstawały w przestrzeni kosmicznej wskutek osadzania chondr, ich scementowania i ogrzania, lecz bez przetopienia. Ocenia się, że najstarsze z nich powstały 4,5 miliarda lat temu i są najstarszą stałą materią Układu Słonecznego.
Więcej informacji na temat tego meteorytu znajdziesz na stronie https://minecomet.pl/wlasciwosci-kamieni/ zachęcamy do odwiedzenia i zapoznania się z właściwościami kamieni.