Wyświetlanie wszystkich wyników: 9

  • Kyanit (Cyjanit, Dysten) – polimorficzna odmiana krzemianu glinu (Al2SiO5). Należy do grupy krzemianów wyspowych zaliczany do glinokrzemianów. Nazwa „kyanit” pochodzi od gr. „kyanos” = niebieski; natomiast nazwa „dysten” od gr. „dis” = dwukrotnie (podwójnie) oraz „sthenos” = siła (moc) i nawiązuje do zmiennej twardości tego minerału.
  • Więcej informacji na temat tego minerału znajdziesz na stronie https://minecomet.pl/wlasciwosci-kamieni/ zachęcamy do odwiedzenia i zapoznania się z właściwościami kamieni.