Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.minecomet.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest MINECOMET z siedzibą w 43-100 Tychy, ul. Honoraty 42/25.
 3. Dane osobowe zbierane przez MINECOMET za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. MINECOMET dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników i Klientów odwiedzających Serwis Internetowy w tym Sklep internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych oraz cele

 1. MINECOMET zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są zbierane w przypadku:
  a) rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik / Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) numer telefonu;
  c) adres e-mail;
  d) adres (ulica, nr domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj).
 4. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie Internetowym przez Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 5. Podczas rejestracji Konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 6. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym, Użytkownik / Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) numer telefonu;
  c) adres e-mail;
  d) adres (ulica, nr domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, kraj).
 7. W przypadku składania zamówienia w Serwisie Internetowym przez Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
 8. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik / Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 9. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik / Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres e-mail.
 10. Podczas korzystania ze stron Serwisu Internetowego w tym Sklepu internetowego, mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika / Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. Od Użytkowników / Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 12. Przekazanie danych osobowych do MINECOMET jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczeniami usług za pośrednictwem stron Serwisu Internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika / Klienta.

§ 2 Jak wykorzystywane są zebrane dane oraz komu są udostępniane

 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Serwisie Internetowym dane Użytkowników / Klientów wykorzystywane są w celu:
  a) utworzenia indywidualnego konta Użytkownika / Klienta i zarządzania tym kontem;
  b) zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie internetowym, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia.
 2. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe mogą być przekazywane:
  a) Poczcie Polskiej;
  b) Inpost;
  c) firmie kurierskiej z którą współpracuje MINECOMET.
 3. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom / Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Serwisem Internetowym.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik / Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail MINECOMET będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.
 5. W przypadku skierowania żądania MINECOMET udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Serwis Internetowy, w tym Sklep internetowy używają niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer MINECOMET na komputerze / telefonie osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez MINECOMET produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie internetowym znajdującym się w Serwisie Internetowym MINECOMET.
 2. MINECOMET wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników / Klientów.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym urządzenia Użytkownika / Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników / Klientów. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez MINECOMET, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu).
 3. MINECOMET wykorzystuje Cookies własne w celu:
  a) uwierzytelniania Użytkownika / Klienta w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik / Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy / Klienci korzystają ze stron Serwisu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 4. MINECOMET wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
  a) popularyzacji Serwisu Internetowego MINECOMET za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA);
  b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników / Klientów Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników / Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy / Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a) przeglądarka Internet Explorer;
  b) przeglądarka Google Chrome;
  c) przeglądarka Mozilla Firefox;
  d) przeglądarka Microsoft Edge;
  e) przeglądarka Opera;
  f) przeglądarka Safari.
 7. MINECOMET może gromadzić adresy IP Użytkowników / Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez MINECOMET przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.
 8. Serwis Internetowy MINECOMET zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. MINECOMET nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Zachęcamy Państwa, aby po przejściu za pośrednictwem Serwisu Internetowego MINECOMET na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił MINECOMET;
  b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;
  c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MINECOMET zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
  d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika / Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem MINECOMET może świadczyć jedynie za zgodą.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli MINECOMET przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług MINECOMET, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji;
  b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika / Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;
  c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika / Klienta okaże się zasadny i MINECOMET nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika / Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik / Klient wniósł sprzeciw.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych;
  b) Użytkownik / Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  b1) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b2) Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  b3) Wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  b4) Dane osobowe Użytkownika / Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, MINECOMET może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega MINECOMET. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług MINECOMET, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. MINECOMET nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych;
  b) Użytkownik / Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  b1) Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas MINECOMET ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b2) Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik / Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  b3) Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi / Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  b4) Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika / Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika / Klienta.
 5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik / Klient ma prawo:
  a1) Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  a2) Uzyskać kopię swoich danych osobowych;
  a3) Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.
 6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik / Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z § 7 Polityki Prywatności.
 7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a) Użytkownik / Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik / Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika / Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
 8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika / Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, MINECOMET spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – MINECOMET nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika / Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 9. Użytkownik / Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 10. Użytkownikowi / Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zabezpieczenia – hasło

 1. MINECOMET stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. MINECOMET zobowiązuje się chronić wszelkie dane Użytkownika / Klienta zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. MINECOMET zapewnia Użytkownikom / Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. MINECOMET stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik / Klient posiadający konto w Serwisie Internetowym MINECOMET utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta Użytkownika / Klienta. MINECOMET nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika / Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
 4. MINECOMET nigdy nie kontaktuje się z Użytkownikiem / Klientem telefonicznie oraz nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika / Klienta.

§ 6 Dostęp do danych

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Serwis Internetowy mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy MINECOMET.
 2. Dane Użytkowników / Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w § 2 ust 5.
 3. MINECOMET zapewnia Użytkownikom / Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Serwisie Internetowym. Użytkownik / Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. MINECOMET może odmówić usunięcia danych Użytkownika / Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Internetowym Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez  MINECOMET roszczeń od danego Użytkownika / Klienta.
 5. W przypadku subskrypcji biuletynu Użytkownik / Klient ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Serwisie Internetowym.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. MINECOMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki która jest podana poniżej (§ 7 ust. 3).
 2. Jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: sklep@minecomet.pl lub poprzez formularz kontaktowy www.minecomet.pl/kontakt.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2018 r.