Formy płatności

Regulamin MINECOMET

§ 8 PŁATNOŚCI

  1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Wysyłki i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
  2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

    a) przelew bankowy na rachunek bankowy MINECOMET (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez MINECOMET potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy: MINECOMET, ul. Honoraty 42/25, 43-100 Tychy, nr konta: 21 1020 5558 0000 8002 3117 8768);

  3. Nie jest możliwe wysłanie zamówienia przez MINECOMET bez jego wcześniejszego opłacenia.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 8 ust. 4, MINECOMET może odstąpić od Umowy sprzedaży. Klient otrzyma na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Prosimy pamiętać, aby w tytule przelewu konieczne podać numer zamówienia.