Gwarancja i Reklamacje

Regulamin MINECOMET

§ 14 GWARANCJA i REKLAMACJE

 1. Każdy produkt który został wyprodukowany przez MINECOMET i znajduje się w sklepie internetowym, podlega 6-miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostarczenia produktu Klientowi. Produkt, w którym podczas normalnego użytkowania, pojawiły się wady produkcyjne, podlega bezpłatnemu serwisowi gwarancyjnemu. Wyjątek stanowią produkty takie jak:
  a) nieoszlifowane naturalne bryłki: minerałów, kamieni, korali i bursztynów;
  b) oszlifowane: minerały, kamienie, korale i bursztyny.
 2. Produkty wskazane w § 14 ust. 1a oraz ust. 1b nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu.
 3. Każdorazowo, gdy produkt nie jest zgodny z umową, nie spełnia oczekiwań Klienta lub jest wadliwy, należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki lub po odkryciu wady skontaktować się z MINECOMET poprzez formularz znajdujący się w zakładce KONTAKT wysyłając maila na adres sklep@minecomet.pl z informacją na ten temat. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne nastąpi w ciągu 5 dni roboczych i będzie zawierać ofertę naprawy, wymiany lub zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów.
 4. Wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Klienta na adres siedziby MINECOMET, 43-100 Tychy, ul. Honoraty 42/25; z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 5. Przesyłka oraz reklamowane produkty muszą koniecznie spełniać wymagania opisane w § 13 niniejszego Regulaminu.
 6. Produkt podlegający serwisowi gwarancyjnemu zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt MINECOMET w ciągu 10 dni roboczych.
 7. W przypadku braku możliwości naprawy (np. brak części lub elementów wymiennych), Klient może wymienić dany produkt na inny w tej samej cenie lub po opłaceniu różnicy w cenie innego produktu. Jeśli nie istnieje taka możliwość, Klient otrzymuje zwrot kosztów poniesionych przy zakupie danego produktu pomniejszony o koszt przesyłki.
 8. Uszkodzenia bądź defekty wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe, rozbicie lub ukruszenie kamieni, zgniecenia, wygięcia oryginalnego kształtu, zarysowania) lub z powodu nieprzestrzegania lub niewłaściwej pielęgnacji (silne zabrudzenia, czernienie metali, matowienie) nie mogą być podstawą serwisu gwarancyjnego lub reklamacji.
 9. Reklamację wynikającą z braku doręczenia przesyłki przez Pocztę Polską i Inpost można składać dopiero po upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem wysyłki zakupionych produktów lub 3 dni jeśli dotyczy przesyłki kurierskiej. Kurier, który nie zastał Klienta pod adresem podanym w zamówieniu, mając numer telefonu komórkowego Klienta, powinien skontaktować się z nim w pierwszym dniu niemożności dostarczenia przesyłki. Jednakże, gdy minęły 3 dni robocze i nikt nie skontaktował się z Klientem w celu doręczenia przesyłki, Klient obowiązany jest zawiadomić MINECOMET o tym fakcie.
 10. Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane.
 11. Gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona (np. przesyłka została przez Kuriera zgubiona lub zniszczona) – Klient otrzyma zwrot całości pieniędzy wpłaconych na rzecz MINECOMET na konto, z którego nastąpiła płatność.
 12. Reklamacje z tytułu różnicy w wyglądzie produktu na zdjęciu i w rzeczywistości wynikające z ustawień parametrów komputera, nie stanowią podstaw do reklamacji produktu.