Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

  • Kamienie oszlifowane (klejnoty) – to kamienie gotowe do oprawy/osadzenia w: pierścionkach, kolczykach, wisiorkach. Podczas szlifowania, kamienie pokrywane są symetrycznymi płaszczyznami tzw. „fasetami”, a kamieniom nadaje się określony kształt. Szlifowanie kamieni pozwala uwidocznić ukryte w nich naturalne piękno.
  • Fluoryt – inaczej fluorek wapnia CaF2 , to szeroko rozpowszechniony minerał z gromady halogenków. Jest jednym z najpopularniejszych minerałów na Ziemi występujący w dużej gamie odmian kolorystycznych. Jego nazwa pochodzi od łac. „fluere” co oznacza „płynąć”, i nawiązuje do zdolności tego minerału do obniżania temperatur topnienia szeregu innych minerałów (zastosowanie fluorytu jako topnika opisał w roku 1529 Georgius Agricola). Od fluorytu pochodzi nazwa pierwiastka chemicznego – fluoru „F” oraz zjawiska „fluorescencji”. Niektóre okazy wykazują dużą zdolność do fluorescencji (świeci w intensywnie niebieskim kolorze pod wpływem promieni nadfioletowych). Najbardziej powszechne barwy fluorytu to: żółta, zielona, fioletowa, niebieska, różowa i czerwona. Często jest wielobarwny. Wykazuje się wyjątkowo dużą zmiennością zabarwienia, wielobarwność wykazują nawet pojedyncze okazy.
  • Więcej informacji na temat tego minerału znajdziesz na stronie https://minecomet.pl/wlasciwosci-kamieni/ zachęcamy do odwiedzenia i zapoznania się z właściwościami kamieni.