Siarka rodzima – 2,20 ct

12,00 

Przepiękny okaz Siarki rodzimej pochodzący z Włoch (Sycylia).

Siarka rodzima – minerał z gromady pierwiastków rodzimych zawierający głównie siarkę elementarną „S”. Należy do grupy minerałów rzadkich. Nazwa łacińska „sulphur” pochodzi od sanskr. Sulvere = żywioł (w Biblii określana jest jako płonący kamień). Powstaje wskutek utleniania siarkowodoru lub redukcji siarczanów (głównie gipsu). Niewielkie ilości siarki powstają w wyniku ekshalacji wulkanicznych. W przyrodzie występuje w trzech odmianach poliformicznych m.in. siarka rodzima (sulfuryt), rosickyit. W temperaturze powyżej 95,3 °C przechodzi w siarkę jednoskośną, w temperaturze powyżej 119, 3 °C topi się.

Siarka jest pierwiastkiem chemicznym szeroko rozpowszechnionym w całym Układzie Słonecznym. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 16 miejsce. Jej całkowita zawartość w skorupie ziemskiej wynosi 0,042% wagowych, w wodzie morskiej 0,093%, a w ciele człowieka 0,2%. W 1972 roku siarka i kwas siarkowy zostają wykryte przez sondę „Wenera 8” w atmosferze Wenus.

Przyporządkowanie astrologiczne dla znaków zodiaku: baran

1 w magazynie